Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Sinds 1 januari 2006 mag u ook zonder verwijzing naar de fysiotherapeut, manueel therapeut en kinderfysiotherapeut komen. Dit noemen wij Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).
Natuurlijk mag u ook eerst naar de huisarts, maar in principe hoeft het niet. Uw huisarts blijft wel onze centrale persoon. Onder uw toestemming zal uw huisarts altijd bericht krijgen wanneer u zonder verwijzing bij ons onder behandeling bent.

Hoe gaat DTF in zijn werking?
Als u rechtstreeks besluit naar een fysiotherapeut, manueel therapeut of kinderfysiotherapeut te gaan, dan voeren we eerst een screening uit. Dit betekent dat we eerst goed bekijken of u daadwerkelijk bij de Fysiotherapie, Manuele Therapie en/of Kinderfysiotherapie op het juiste adres bent. Wanneer dit niet het geval is wordt u naar de huisarts verwezen, deze zal u verder helpen. Als u wel behandeld kunt worden dan doen wij een behandelvoorstel aan u. Op deze manier kunt u zonder veel tijdverlies behandeld worden. DTF wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Op www.fysiotherapie.nl staat vermeld op welke wijze verschillende zorgverzekeraars DTF ondersteunen.

Boshoverweg 32
6002 AN Weert
Tel: 0495-452666
E-mail: info@fysiotherapierietra.nl