Specialisme: Kinderfysiotherapie
Wat is Kinderfysioherapie?
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs: door te bewegen en te spelen ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen is sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Kinderen vragen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving, meer vaardigheden leert en daar meer plezier aan beleeft.
Baby’s en peuters
Kinderfysiotherapie voor pre- of dysmature kinderen (te vroeg geboren en/of groeiachterstand voor geboorte), baby’s en peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsstoornis. Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen: voorkeurshouding, asymmetrie, scheef of afgeplat hoofdje, weinig kracht, overstrekken, moeite met verandering van houding, veel huilen, trage motorische ontwikkeling zoals bijvoorbeeld niet op de buik kunnen liggen, moeite hebben met omrollen en kruipen, billenschuiven en laat gaan lopen. Wij observeren en geven advies om dit spelenderwijs te beïnvloeden en te verbeteren. Bij peuters is de therapie vaak gericht op een afwijkend looppatroon zoals op de tenen lopen of veelvuldig vallen. Ook kunnen peuters angstig zijn bij motorische handelingen of problemen hebben met fijne motoriek. De kinderfysiotherapeut beoordeelt het looppatroon en door middel van testen onderzoeken waar het probleem zit. Spelenderwijs kunnen we de motoriek stimuleren en het kind meer vaardigheden leren waardoor bewegen veel leuker wordt.

Kinderen 4-16 jaar
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen ondervinden in hun dagelijks leven. Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij problemen met grove en fijne motoriek. Jezelf aankleden, je veters strikken, netjes eten etc. zijn vaardigheden die je in het dagelijks leven nodig hebt, maar die niet voor iedereen vanzelfsprekend geleerd kunnen worden. Leren zwemmen, leren fietsen en leren schrijven zijn typische vaardigheden die je leert tussen je vierde en je zevende jaar. Sommige kinderen hebben een slecht leesbaar handschrift, kunnen niet goed mee in de gymles of bij de sportclub, hebben moeite met gooien en vangen of moeite met leren fietsen. Het proces van motorisch leren bij deze vaardigheden wordt geobserveerd en bijgestuurd waardoor het kind de vaardigheid wel kan uitvoeren. Onderzoek heeft laten zien dat onhandige kinderen door therapie handiger worden en meer zelfvertrouwen krijgen.De groei die kinderen doormaken kan een grote invloed hebben op de houding van het kind en op de stand van de wervelkolom. Er kunnen groeistoornissen ontstaan zoals scoliose, een zijwaartse kromming van de wervelkolom. Oefentherapie en houdingsoefeningen nemen hier een belangrijke plaats in bij het zo recht mogelijk laten groeien van de wervelkolom. Ook kan de groei een belangrijke factor zijn bij het ontstaan van pijnklachten in spieren en/of gewrichten, orthopedische aandoeningen en blessures bij jonge sporters, zoals bijvoorbeeld achillespeesklachten en Osgood Schlatter. Ook voor deze klachten kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Verwijzing en Vergoeding van kinderfysiotherapie.
Behandeling door een geregistreerde kinderfysiotherapeut is tot 18 jaar verzekerd in het basispakket zonder eigen risico. U heeft geen verwijzing nodig en kunt voor advies, onderzoek of behandeling rechtstreeks een afspraak maken.